خط تماس جوانان و کودکان سازمان IVO

- در صورتی که می خواهید اطلاعات بیشتری درباره حقوق خود بدست بیاورید یا با ما درباره مواردی صحبت کنید که آن چنان که باید به درستی اجرا نمی شود.

شما حق دارید که مراقب های پزشکی خوبی دریافت کنید. این امر بدین معنا است که جستجو کردن و دریافت کمک در صورتی که بیمار هستید یا احساس خوبی ندارد باید آسان باشد.

 

سازمان IVO نیز باید از این موضوع مطمئن شود که خدمات تأمین اجتماعی و خدمات پزشکی و اجتماعی طبق قوانین و ضوابط موجود است. در صورتی که با شخصی ملاقات کردید که به خواسته شما گوش نمی دهد یا فکر می کنید که حقوق شما رعایت نمی شود می توانید با خط جوانان و کودکان IVO تماس بگیرید تا:

 

  • پرسش های خود درباره حقوق خود را مطرح کنید
  • درباره امور مشکل دار در زمینه ‏خدمات تأمین اجتماعی و مراقبت های پزشکی صحبت کنید.

 

این خدمات رایگان است، شما نیز ناشناس باقی می مانید و در صورتی که به مترجم شفاهی نیاز دارد ما هماهنگی لازم را برای شما انجام می دهیم.

 

بدون هیچ تردیدی با ما تماس بگیرید.  ما اینجا هستیم که به شما کمک کنیم.

 

 اگر می خواهید فیلم را به زبان های بیشتری ببینید این جا را کلیک کنید.