اطلاعات بیشتر با دیگر سازمان ها

در این بخش می توانید اطلاعاتی درباره دیگر آژانس ها و سازمان های پیدا کنید که ممکن است برای شما مفید باشد.

 

فیلم های هیئت ملی بهداشت و رفاه به زبان های مختلف برای کودکان بدون همراه در خانه های مخصوص مراقبت های پزشکی و سکونت.
 

فیلم های هیئت ملی بهداشت و رفاه به زبان های مختلف برای کودکان بدون همراه در خانه های والدین رضاعی.
 

زیر نظر داشتن خدمات تأمین اجتماعی (Koll på soc) صفحه ای است به اطلاعات درباره خدمات تأمین اجتماعی برای کودکان و افراد کم سن و سال. در این صفحه می توانید درباره کارهای سازمان های اجتماعی و چگونگی کمک رسانی از سوی این سازمان ها مطالبی بخوانید.

 

می خواهد بدانم صفحه ای است که می توانید در آن مطالبی درباره موارد غیر قانونی، روش های مطلع شدن از قرار گرفتن در معرض توهین و در کجا می توانید کمک دریافت کنید بخوانید.

 

حامی کودکان آژانسی دولتی است که تعهد دارد براساس کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق کنوانسیون کودکان نماینده کودکان، منافع و حقوق افراد کم سن و سال باشد.

 

سازمان (BRIS) در زمینه بهبود وضعیت و حقوق کودکان و افراد کم سن و سال فعالیت می کند.  در این بخش می توانید با یک ‏مشاور امور اجتماعی در بریس (Bris) تماس بگیرید، ایمیل ارسال کنید یا چت کنید و در انجمن ها با هم نوعان خود در ارتباط باشید یا درباره موضوعات مهم مطالبی بخوانید.

 

سازمان نجات کودکان (Rädda Barnen)همچنین خط کمک و خط پشتیبانی برای کودکان و افراد کم سن و سال بدون همراه دارد. سازمان نجات کودکان (Rädda Barnen) همچنین خط کمک و خط پشتیبانی برای کودکان و افراد کم سن و سال بدون همراه دارد.

 

سازمان کودکان قاصدکی مخصوص افرادی است که والدین آن ها بیش از حد مشروبات الکی می نوشند، از مواد مخدر استفاده می کنند و از لحاظ روانی وضعیت بدی دارند.

 

هدف وب سایت (Dagsattprataom) افزایش آگاهی درباره سو استفاده جنسی از کودکان است.  هدف کلی این وب سایت حفاظت بهتر از کودکان در برابر سو استفاده جنسی و فرصت دادن به تعداد بیشتری از کودکان آسیب پذیر جهت اعلام حرف های خود و دریافت کمک است.
 

این صفحه مخصوص دگرباشان جوان است که به تازگی به سوئد آمده اند. اطلاعات به زبان های دیگر در این بخش موجود است.

 

در دفترچه مراقبت های 1177* می توانید در صورتی که از لحاظ جسمی احساس بیماری می کنید، نکاتی درباره مکان های که می توانید به آن رجوع کنید و در صورتی که می خواهید با فردی در بخش مراقبت های پزشکی یا ‏خدمات تأمین اجتماعی در تماس باشید اطلاعاتی پیدا کنید. 

 

وب سایت (UMO) سایتی برای افرادی است که بین سیزده تا 25 سال هستند. در وب سایت UMO می توانید جواب پرسش های مربوط به روابط جنسی، بهداشت و رابطه ها را پیدا کنید.

 

حقوق شما* سایتی است که حاوی اطلاعاتی درباره کودکان و جوانان است.

 

در این بخش می توانید مطالبی درباره خشونت ناموسی و ستمدیدگی بخوانید.

 

در وب سایت آژانس امور جامعه مدنی و جوانان* می توانید از بین دیگر مطالب موجود چهار فیلم کوتاه را تماشا کنید که توسط افراد کم سن و سال با مریضی روانی ساخته شده است.

 

شماره 112 تلفنی است که می توانید در صورتی که به کمک اورژانسی نیاز دارید با آن تماس بگیرید.

 

هیئت ملی مراقبت های سازمانی (SiS) آژانسی دولتی است که وظیفه اجرای مراقبت های اجباری فردی و درمان افراد کم سن و سال با مشکلات روانی جدی و بزرگسالانی را که مشکل سوء مصرف مواد دارند برعهده دارد.