ما از محل سکونت شما جهت آشنایی با نحوه کارکرد آن بازدید می کنیم

ما در سازمان IVO حداقل یک بار در سال از خانه های مخصوص مراقبت پزشکی و سکونت (HVB) یا مراکز خدمت رسانی به سالمندان جهت آشنایی با نحوه کارکرد این مراکز بازدید می کنیم.

 مهمترین مسئله برای ما این موضوع است که افراد کم سن و سال اقامتگاهی ایمن و امن داشته باشند، به خواسته آن ها گوش داده شود و کمکی را که به آن نیاز دارند دریافت کنند.

 

در فیلم « سازمان IVO برای ساکنین خانه های مخصوص مراقبت پزشکی و سکونت (HVB) یا سازمان های خدمات رسانی به سالمندان» می توانید اطلاعات بیشتری درباره بازدیدهای ما که در آن راجع به چگونگی انجام بازرسی ها توضیح می دهیم بدست آورید.  ما به شما خواهیم گفت که چرا این بازرسی ها را انجام می دهیم و بازرسی ها می تواند چه نتیجه ای به همراه داشته باشد.  همچنین متوجه خواهید شد که ما در سازمان IVO چه مواردی را در زمینه اقامتگاه های مسکونی می توانیم یا نمی توانیم تحت تاثیر قرار دهیم.

 

اگر می خواهید فیلم را به زبان های بیشتری ببینید این جا را کلیک کنید.