حقوق شما در یک مسکن حمایتی

Tecknad figur som försöker rikta fläkt mot ballong så att den inte spräcks av kaktusarnas taggar

همه انسان ها دارای ارزشی یکسان هستند. شما و همه کودکان و نوجوانان دیگر از این حق برخوردارید که در محیطی امن رشد کنید.

شما حق دارید پیرامون مسائلی که به شما ربط‌ دارد سوال نموده و اطلاعات دریافت نمایید. هنگامی که در مورد موضوعاتی که به شما ارتباط ‌دارد برنامه ریزی می‌شود، شما حق دارید نظرات خود را بیان نمایید. شما حق دارید از کمک و حمایتی  که به آن نیاز دارید برخوردار شوید.   

 

شما حق دارید:

 • بدانید چرا در یک یا خانه حمایتی زندگی می‌کنید.
 • در برنامه ریزیهای مربوط به خودتان، برای مثال اینکه تا چه مدت باید در آنجا باقی بمانید و بعدا به کجا منتقل خواهید شد، شرکت داشته باشید.
 • بدانید که کارمند مسئول شما در سازمان خدمات اجتماعی چه کسی است و چگونه میتوانید با وی تماس بگیرید.
 • کارمند مسئول شما در سازمان خدمات اجتماعی، موظف است با شما تماس داشته باشد، با شما ملاقات کرده و وضعیت شما را تعقیب کند.
 • بتنهایی با کارمند مسئول خود در سازمان خدمات اجتماعی صحبت کنید.
 • عقیده خود را بیان کنید و به حرف شما گوش داده شود.
 • مورد مجازات قرار نگیرید.
 • بدانید که چه چیزی در مورد شما ثبت می‌شود. حق دارید اگر متوجه موضوعی نشدید و مایل به دانستن بیشتر هستید بارها سوال کنید.
 • اگر عقیده دارید که چیزی اشتباه است حق دارید که نظرتان در پرونده شما ثبت شود.
 • اگر به چیزی نیاز دارید برای دریافت آن به سازمان خدمات اجتماعی درخواست بدهید.
 • از تصمیماتی که سازمان امور اجتماعی در مورد شما می‌گیرد شکایت کنید.
 • به پیشنهاداتی که سازمان خدمات اجتماعی ارائه می‌دهد، آری و یا نه بگویید. برای اینکه سازمان خدمات اجتماعی بتواند تصمیم بگیرد که   شما را در یک خانه حمایتی، کمپ مراقبتی و یا نزد یک خانواده اسکان دهد به موافقت شما نیاز دارد. اما اگر تصمیم در ارتباط‌ با  اقدامات مراقبتی مربوط ‌به قانون مراقبت اجباری از جوانان (LVU) باشد وضعیت اینگونه نیست.

 

مدرسه و یا مشغولیت دیگر

شما حق دارید که:

 •  کمکی را که در کار مدرسه به آن نیاز دارید دریافت کنید.
 •  برای تحصیلات و یا مشغولیت دیگر کمک بگیرید.


مسکن

شما حق دارید که:

 • در یک محیط  امن و مطمئن زندگی کنید.
 • بدانید در محلی که زندگی می‌کنید چه مقررات و روالی وجود دارد.
 • برای آنچه هستید مورد احترام قرار بگیرید.
 • بتوانید زمانی که نیاز دارید با کارمندان مکانی که در آن زندگی میکنید صحبت کنید.
 • اموال شخصی شما از دسترس دیگران در امان باشد.

 

 

 Hus med paraply

 

سلامتی

شما حق دارید که:

 • به مراقبتهای درمانی و پزشکی و دندانپزشکی که نیاز دارید دسترسی داشته باشید. (اگر ۱۸ سال یا بیشتر سن دارید و اقامت سوئد Ÿ
 • را دریافت نکرده‌اید، مقررات ویژه‌ای در این  موارد وجود دارد).

 

hälsa

 

تماس با والدین و دوستان

شما حق دارید که:

 •  با والدین، خواهران و برادران خود، امین (گودمن) و یا افرادی که برایتان مهم هستند در تماس باشید. اگر مقررات دیگری تعیین شده باشد Ÿ کارمند مسئول خود در سازمان خدمات اجتماعی تماس بگیرید تا در این موارد به شما اطلاعات داده شود. 
 • اگر اقدامات مراقبتی بر اساس قانون مراقبت اجباری از جوانان (LVU) برای شما  تصمیم گرفته شده باشد، سازمان خدمات اجتماعی Ÿ می‌تواند تصمیم بگیرد که تماس شما با والدینتان می‌بایست به چه صورتی باشد. شما می‌توانید از چنین تصمیمی به دادگاه شکایت کنید.

 

اگر در مورد چیزی احساس بدی داشته باشم و یا اگر چیزی درست نباشد با چه کسی صحبت کنم؟

 • در درجه اول باید با کارکنان خانه حمایتی و یا فرد بزرگسال دیگری که به او اطمینان دارید صحبت کنید.
 • اگر در مورد وضعیت خود و یا آنچه که برایتان برنامه ریزی شده نظری دارید و یا از شیوه تماس با والدین خود یا افراد دیگر راضی  نیستید، بهتر است با کارمند مسئول خود در سازمان خدمات اجتماعی صحبت کنید.
 • اگر نمی‌توانید با کارمند مسئول خود در سازمان خدمات اجتماعی تماس بگیرید و یا اینکه فکر میکنید به چیزی که میگویید توجه نمی‌کند، میتوانید با رئیس کارمند مسئول خود در سازمان خدمات اجتماعی تماس بگیرید.

 

با  سازمان بازرسی مراکز مراقبتی و درمانی (IVO) تماس بگیرید

 • اگر مایلید در مورد حق و حقوق خود سوال کنید و یا در مورد چیزهایی که در سازمان خدمات اجتماعی یا مراکز مراقبتی و درمانی، خوب    کار نمی‌کند صحبت کنید، با IVO تماس بگیرید.
 • IVO یک شماره تلفن ، آدرس ایمیل و چت مخصوص برای کودکان و نوجوانان دارد: خط تلفنی کودکان و نوجوانان IVO.
 • هنگام تماس با IVU حق دارید ناشناس باشید. اما اگر برای مثال بخواهید که این سازمان موضوعی را بررسی و دنبال کند معمولا نیاز به  اطلاعات بیشتری داریم. برای مثال نام خانه حمایتی مورد نظر.

 

IVO مسئولیت به اصطلاح نظارت بر سازمان خدمات اجتماعی را برعهده دارد، معنی آن این است که:

 • IVO  باید نظارت کند که سازمان خدمات اجتماعی ترتیبی می‌دهد که کودکان و نوجوانان از مراقبت و مسکنی خوب و با کیفیتی مناسب برخوردار شوند.
 • IVO  باید نظارت کند که سازمان خدمات اجتماعی به پرونده شما بر اساس قوانین و مقرراتی که وجود دارد رسیدگی می‌کند.
 • شما حق دارید بدون کسب اجازه از فردی، با IVO صحبت کنید.
 • IVO  وظیفه ای ویژه دارد که هر ساله بازدیدهای نظارتی از خانه های مراقبتی بعمل آورد

 

IVO och lagbok