Logotyp IVO

آیا از حق و حقوق خودت آگاهی داری؟

Tecknad figur som försöker rikta fläkt mot ballong så att den inte spräcks av kaktusarnas taggar

همه انسان ها دارای ارزشی یکسان هستند. تو و همه کودکان دیگر از این حق برخوردارید که در محیطی امن رشد کنید.

 حق داری که:

 • بدانی چرا در یک هو و ب و یا خانه خانوادگی زندگی می کنی.
 • در برنامه ریزیهای مربوط به خودت، برای مثال اینکه تا چه مدت باید باقی بمانی و بعدا به کجا منتقلل خواهی شد، شرکت داشته باشی.
 • بدانی که مددکار اجتماعی ات چه کسی است و چگونه میتوانی با وی تماس بگیری.
 • مددکار اجتماعی مسئول است که با تو تماس داشته باشد، با تو ملاقات کرده و وضعیتت را تعقیبب کند.
 • بتنهایی با مددکار اجتماعی ات صحبت کنی.
 • عقیده ات را بیان کنی و به حرفت گوش داده شود.
 • مورد مجازات قرار نگیری.
 • بدانی که چه چیزی در موردت ثبت می شود. حق داری که اگر متوجه موضوعی نشدی و مایل بهه دانستن بیشتر هستی بارها سوال کنی.
 • اگر عقیده داری که چیزی اشتباه است حق داری که نظرت در پرونده ات ثبت شود.

   

اگر بالای ۱۵ سال هستی حق داری که:

 • اگر به چیزی نیاز داری تقاضایش را به سازمان خدمات اجتماعی بدهی.
 • از تصمیماتی که سازمان امور اجتماعی در مورد می گیرد شکایت کنی.
 • به پیشنهاداتی که سازمان خدمات اجتماعی ارائه می دهد آری و یا نه بگویی. برای اینکه سازمانن خدمات اجتماعی بتواند تصمیم بگیرد که  تو را در یک هو و ب یا خانه خانوادگی اسکان دهد به موافقت تو نیاز دارد. اما اگر تصمیم در مورد ال و یو باشد روند آن به این صورت نیست.

 

مدرسه و یا مشغولیت دیگر

تو حق داری که:

 • کمکی را که در کار مدرسه به آن نیاز داری دریافت کنی.
 • برای تحصیلات و یا مشغولیت دیگر کمک بگیری.


مسکن

تو حق داری که:

 • در یک محیط  امن و مطمئن زندگی کنی.
 • بدانی در محلی که زندگی میگنی چه مقررات و روالی وجود دارد.
 • برای آنچه هستی مورد احترام قرار بگیری.
 • بتوانی زمانی که نیاز داری با کارمندان و یا والدین خانه خانوادگی که در آن زندگی میکنی صحبتت کنی.
 • اموال شخصی ات از دسترس دیگران در امان باشد.

 

 Hus med paraply

 

سلامتی و غذا

تو حق داری که:

 • به مراقبتهای درمانی و پزشکی و دندانپزشکی که نیاز داری دسترسی داشته باشی.
 • به غذایی دسترسی داشته باشی که دارای ارزش غذایی باشد و برایت مناسب باشد اگر برای مثالل گیاهخوار هستی و یا بدلایل دیگری بعضی غذاها را نمیخوری.

 

Skål med mat.

 

تماس با والدین و دوستان

 تو حق داری که:

 • بطور معمول با والدینت، خواهران و برادرانت و یا افرادی که برایت مهم هستند در تماس باشی. در درجه نخست تقاضای خودت است که  باید مد نظر قرار گیرد. حتی اگر همیشه آنطور که خودت بخواهی نشود. مددکار اجتماعی ات می تواند اطلاعات بیشتری در اختیارت قرار دهد.
 • اگر قرار است در مورد تو تصمیم ال و یو گرفته شود سازمان خدمات اجتماعی می تواند تصمیم بگیرد که تماست با والدینت می بایست به چه صورتی باشد. اگر ۱۵ سالت تمام شده باشد میتوانی از چنین تصمیمی به دادگاه شکایت کنی.

 

 

اگر در مورد چیزی احساس بدی داشته باشم و یا اگر چیزی درست نباشد با چه کسی صحبت کنم؟

 • در درجه اول باید با خانه خانوادگی ات، کارمندان خانه هو و ب، و یا فرد بزرگسال دیگری که به او اطمینان داری صحبت کنی.
 • اگر در مورد وضعیت خودت و یا آنچه که برایت برنامه ریزی شده نظری داری و یا اینکه از شیوهه تماس با والدینت یا افراد دیگر راضی  نیستی، بهتر است با مددکار اجتماعی خودت صحبت کنی.
 • اگر نمی توانی با مددکار اجتماعی خودت تماس بگیری و یا اینکه فکر میکنی به چیزی که میگوییی توجه نمی کند، میتوانی با رئیس مددکار اجتماعی تماس بگیریو

 

با ایی و او تماس بگیر

 • اگر مایلی در مورد حق و حقوقت سوال کنی و یا در مورد چیزهایی که در سازمان خدمات اجتماعی یا مراقبت های مراقبتی و درمانی  خوب  کار نمی کند صحبت کنی با ای و او تماس بگیر.
 • ایی و او یک شماره تلفن ، آدرس ایمیل و چت مخصوص دارد که برای کودکان و نوجوانان است،، خط تلفنی کودکان و نوجوانان ایی و او. شماره تلفن و آدرس آنها را در پایان همین مطلب پیدا میکنی. 
 • هنگام تماس با ای و او می توانی ناشناس باشی. اما اگر برای مثال بخواهی که ای و او موضوع راا بررسی و دنبال کند معمولا نیاز به  اطلاعات بیشتری داریم. برای مثال نام خانه هو و ب و یا خانه خانوادگی مورد نظر.

   

ایی و او مسئولیت نظارت بر خدمات اجتماعی را برعهده دارد، معنی آن از جمله این است که:

 • ایی و او باید نظارت کند که سازمان خدمات اجتماعی ترتیبی می دهد که کودکان و نوجوانان ازز درمانی خوب و با کیفیتی مناسب برخوردار شوند.
 • ایی و او باید نظارت کند که سازمان خدمات اجتماعی به پرونده تو بر اساس قوانین و مقرراتی کهه وجود دارد رسیدگی می کند.
 • تو حق داری بدون کسب اجازه از فردی با ای و او صحبت کنی.
 • ایی و او وظیفه ای ویژه دارد که هر ساله بازدیدهای نظارتی از خانه های هو و ب بعمل آورد

IVO och lagbok