Beslut till kommunerna

Observera att beslut för privata utförare är sorterade under den kommun där verksamheten bedrivs.

Region Blekinge

Region Dalarna

Region Gävleborg

Region Halland

Region Jämtland

Region Jönköping

Region Kalmar

Region Kronoberg

Region Norrbotten

Region Skåne

Region Stockholm

Region Sörmland

Region Uppsala

Region Värmland

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Region Västmanland

Region Örebro

Region Östergötland

Västra Götalandsregionen