Vad händer nu i tillsynen?

Kommunerna som har fått ett krav på redovisning har på sig till den 15 mars 2021 för att bland annat redovisa de eventuella åtgärder som de i sitt systematiska patientsäkerhetsarbete har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med bristerna.

IVO kommer att fortsatt följa upp detta.