Behöver man få samtycke från patienten till att skicka in journalen till IVO?

Nej, precis som vid andra tillsyner behövs det inte samtycke för att skicka in journalen.