Behöver personlistan sorteras på något sätt?

Nej, huvudsaken är att varje person finns med.