Behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal?

Det behövs inte mellan kommun/region och IVO. Däremot finns det tecknat mellan IVO och IT-leverantör.