Hur gör vi för att byta kontaktperson och finns det möjlighet att anmäla en till kontaktperson från kommunen?

Skicka informationen till tillsyn.mitt@ivo.se.