Det kommer att blir flera utskrifter per patient - hur hanterar vi det?

Samla in patientens journal som en PDF-fil i textformat och namnge filen enligt instruktionen.