Får vi bekräftelse på att filerna har mottagits?

IVO skickar ut en bekräftelse via mejl på att handlingen/handlingarna mottagits. Det är inte ett automatiskt bekräftelsemejl och kan därför dröja innan ni får bekräftelsen eftersom vi kollar manuellt.