Har ni skickat ut instruktioner för den digitala uppladdningstjänsten?