Har ni skickat ut instruktioner för den digitala uppladdningstjänsten?

Instruktioner finns på vår sida om den digitala överföringstjänsten.