Hur lång tid tar det mellan att vi skickat in steg 2 till ni återrapporterar vilka journaler som ska skickas in?

Varje ärende hanteras fortlöpande när kommunen har laddat upp personlistan till IVO.