Hur ska filerna vara namngivna när vi skickar dem till IVO?

Information om namngivning finns i instruktionerna för detta. Instruktionerna skickas ut till kommunernas kontaktpersoner  eller laddas ned via vår webbsida.