Om vi som kommun inte kan eller vill använda den digitala överföringstjänsten för visst material, hur ska vi göra då?

Vänd er till oss för att diskutera lösning.