Kan kommunen skicka denna första personlista via säkra meddelanden istället för att ladda upp filen?

Nej, vi vill att ni använder vår överföringstjänst.