Kan vi använda en egen Excel-lista?

Använd helst IVO:s Excel-lista. En äldre version av Excel-listan hade en begränsning på 299 rader. Detta är åtgärdat och en ny version (utan begräsningar) finns att ladda ned. Mer information om tillsynen och länk till Excel-dokumenten.