Kommer denna lösning att användas i fler av IVO:s tillsyner?

Ja, denna typ av tjänst kommer att fortsätta användas framöver.