Om en person bytt boende, vilken placering ska vi välja?

Välj den senaste placeringen.