Om kommunen bytt journalsystem under aktuell tidsperiod, ska kommunen då ladda ned journaler från båda systemen?

Kommunen behöver inte skicka in journaler från olika journalsystem. IVO vill ha journalen för den längsta dokumenterade vårdtiden för respektive patient.