Om vi inte kan få journalen i kronologisk ordning vad ska vi göra då?

Om det inte är möjligt att skriva ut journalen som PDF-fil i kronologisk ordning så är det okej att journalen istället levereras på det sätt som den är utformad. Det är viktigare för oss att journalen inkommer i digitalt PDF-format, än att journalen är kronologiskt ordnad.