Ska vi ta ut från journalens start eller från datumet 2019-01-01?

Även om personen har flyttat in tidigare och journalen startar tidigare, så ska det enbart tas ut från 2019-01-01.