Vad ansvarar IVO för och vad ansvarar kommunerna för?

Ansvarsgränsytan för informationen går vid överföringslösningens webb-gränssnitt. Det innebär att när informationen dras över till överföringslösningen så ansvarar IVO för den. Hur informationen hanteras innan denna punkt ansvarar kommuner och regioner för.