Vad gör IVO med dessa personlistor sedan?

IVO hanterar inkomna handlingar i denna tillsyn precis som vid andra tillsyner. Läs mer om IVO:s personuppgiftshantering.