Varför behöver ni namn och personnummer på samtliga som bott på särskilt boende under en angiven period?

Vi behöver den informationen för att kunna säkerställa att vi i nästa skede begär ut rätt information från både kommunerna och regionerna.