Vi kommer inte kunna bli klara i utsatt tid, kan vi få förlängd tid?

Tiden att inkomma med personlistan har förlängts till 6 september.

Hör av er till IVO och be om anstånd för att komma in med personlistan: tillsyn.mitt@ivo.se.  Glöm inte att också ta med diarienummer när ni skickar in begäran om anstånd.