Vi vill skicka med rekommenderad post men IVO har bara en box-adress. Fungerar det?

Det fungerar. IVO har ett avtal som gör att all rekommenderad post per automatik går till registraturen för öppnande.