Vilka boenden ska kommunerna skicka in personlista för?

Enbart de kommunala SÄBO som bedrivs i kommunens regi, där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret.