Vilka säkerhetskrav har IVO på tjänsten?

Den information som hanteras av systemet (person- och patientuppgifter) har säkerhetsklass K3/R3 (K: Konfidentialitet, R: Riktighet), vilket är praxis för klassificering av dessa uppgifter. Denna klassning ställer i sin tur krav på den tekniska lösningen, administrativa rutiner, driftsrutiner etc, vilket IVO ansvarar för uppfylls.