Vilken typ av journal vill ni få in?

Det är hälso- och sjukvårdsjournalen vi vill få in. Det är dokumentation från sjuksköterskor som är i fokus. Om andra yrkeskategorier ingår i den fil ni får så kan ni låta de vara kvar i den fil ni lämnar in.

Ni behöver inte skicka med läkemedelslistor eller signeringslistor.