Är enkäten anonym?

Ja, du som svarar på enkäten är helt anonym. Det betyder att IVO inte kan se vem eller vilka det är som svarat på enkäten.