Hur sparas mina uppgifter?

Eftersom du fyller i enkäten anonymt sparar IVO inga personuppgifter eller kontaktuppgifter som kan kopplas till dig.