Hur vet jag om IVO har fått mitt svar?

När du svarat på enkätens sista fråga är det viktigt att du klickar på knappen "Skicka nu" för att ditt svar ska registreras hos IVO. När du klickat på "Skicka nu" kommer ett tackmeddelande och du skickas vidare till vår sida Tipsa IVO. Där kan du skicka in tips och synpunkter som inte gick att skriva i enkäten.