Jag arbetar på ett LSS-boende. Kan jag svara på enkäten?

I denna enkätundersökning har vi valt att rikta oss till vård- och omsorgspersonal som arbetar på SÄBO. Med SÄBO avser vi boenden enligt 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen såsom äldreboende, biståndsbedömt trygghetsboende och korttidsboende.

Du kan alltid vända dig till IVO med tips om risker och brister inom vård och omsorg – saker som har hänt eller riskerar att hända.