Jag arbetar på flera olika SÄBO - hur gör jag då?

Du kan svara på enkäten flera gånger, du uppger bara vilken arbetsplats du svarar för.