Jag försökte fylla i men mitt boende finns inte med, vad ska jag göra?

Välj alternativet "Hittar inte boendet" och skriv in boendets namn.