Jag förstår inte en fråga i enkäten

Om du känner dig osäker på vad du ska svara så finns alternativen "Vet ej" eller "Ej relevant".

På vissa frågor får du ange ditt svar genom att markera ett alternativ på en skala. Välj det alternativ som passar bäst in för ditt svar.