Kan jag spara mina svar och fortsätta senare?

Nej, det går inte att spara enkäten för att fortsätta senare.