Måste jag svara på alla frågor?

Ja, alla frågor behöver ett svar för att du ska kunna slutföra enkäten. Det finns alternativen "Vet ej" eller "Ej relevant" om du inte tycker att något svar passar för just dig.