När kan jag ta del av svaren?

Svaren kommer att sammanställas och användas i IVO:s tillsyn. Vi vet inte i dagsläget när vi kommer att vara klara med vår sammanställning.