Varför gör IVO denna enkät?

IVO har i flera tillsynsinsatser granskat den svenska äldreomsorgen. Vi fortsätter att följa utvecklingen för att de som bor på ett särskilt boende för äldre (SÄBO) ska få en god och säker vård och omsorg. 

I tidigare tillsyn har IVO begärt in svar från kommuner och regioner om vilka åtgärder de genomför för att förbättra kvalitet och säkerhet för boende på SÄBO. Nu vill vi inhämta vård- och omsorgspersonalens erfarenheter av effekterna från de insatser som kommunerna och regionerna meddelat oss att de ska genomföra.