Vilka riskbedömningar gör IVO, till exempel inför inspektioner, med anledning av covid-19?

Uppdaterad 2020-03-18

IVO följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör löpande bedömningar av hur tillsyn och tillståndsprövning bedrivs bäst, i ett pressat läge. IVO gör också ständiga bedömningar kring hur vi ska agera när det gäller inspektioner och andra kontakter i tillsynen. IVO för även dialog med andra myndigheter för en samlad bedömning och samordning. Större möten och konferenser som IVO arrangerar kan också komma att ställas in.