Avskilja eller isolera smittade personer

Vissa verksamheter har arbetat med att avdela personal och inrätta särskilda avdelningar där personer med och utan smitta inte blandas. Detta gäller verksamheter som har haft smitta eller misstänkt smitta.