Ett aktivt arbete med personalplanering

Exempelvis handlar det om att:

  • Kunna planera och planera om.
  • Kunna avdela personal för vissa brukare.
  • Se till att vikarier och timanställda knyts till en verksamhet istället för att vara tillgängliga för flera.