Ett nära och tydligt ledarskap

Det handlar om att alltid finnas tillgänglig för frågor och för att prioritera i det dagliga arbetet. Exempelvis:

  • Vissa har inrättat krisledningsgrupper med dagliga avstämningar där man kommunicerar riktlinjer och rutiner på ett enhetligt sätt till alla medarbetare.
  • Att chefer finns tillgängliga även på kvällar och helger.
  • En del har tagit fram handlingsplaner för olika scenarier (i händelse av exempelvis smittspridning och stor sjukfrånvaro hos personal).
  • Många har förstärkt sin personalgrupp och skolat in fler personal för att kunna möta hastigt förändrat personalbehov.