Inrättat covid-team eller på annat sätt avdela personal

Detta har vissa gjort i det förberedande arbetet eller när smitta redan konstaterats, för att minimera antalet personer som arbetar med en smittad brukare eller person som är berättigad insats.