Riskanalyser kring den enskilde boende (avser LSS-bostäder)

Exempelvis har man ställt sig frågan om personen tillhör en riskgrupp och hur man ska hantera eventuell smitta för just den här personen, utifrån personens kognitiva och fysiska förutsättningar.