Användning av skyddsutrustning

Exempel på åtgärder:

  • Inrättande av övningsrum där personal kan öva på att använda skyddsutrustning.
  • Framtagning av Corona-kit som sätts samman i verksamheten (till exempel pärmar med information, boxar med skyddsutrustning).
  • Slussar för av- och påklädning.
  • Förstärkta rutiner kring tvätt av arbetskläder.